Digitale innovatie: al doende leren.

technology_name

Stap 1: Zonder de juiste belanghebbenden falen projecten

Uw mensen weten wat ze willen bereiken. Het enige probleem is gebrek aan ervaring in digitale projecten. Ze hebben niet de kennis, zelfzekerheid of ervaring om het in realiteit om te zetten. Of toch voorlopig niet.

Wij werken met u en uw mensen mee, stellen een project team samen waarin elke nodige bekwaamheid vertegenwoordigd is. We verzamelen de belanghebbenden die u erbij wilt en bereiden de mensen voor die we later in het project nodig zullen hebben. Daarmee vormen we het (tijdelijke) digitale team.

technology_name

Stap 2: Geen probleem oplossen dat niet bestaat

Samen zoeken we naar een probleem dat de moeite is om op te lossen, in het geval u dat niet al gedaan hebt. Onze analyse methodes gaan van stakeholder gesprekken tot gebruikersobservatie, enquĂȘtes etc. We onderzoeken de beste manier om het probleem in kwestie digitaal op te lossen en testen de premissen in een interactief prototype met echte mensen in een realistische context. Alleen wanneer we daar concluderen dat het goed zit, gaan we verder naar een uitwerkfase.

technology_name

Step 3: Word een digitale organisatie via haalbare projecten

Je hebt een technologische architectuur nodig die je eindgebruikers oplossing kan ondersteunen. Wij maken een analyse en ontwerp die toont wat er moet gebeuren en hoe. Door te ontwerpen naar de mogelijkheden of beperkingen van je huidige IT landschap verzekeren wij dat uw digitale projecten zullen werken zoals u het wil.

We onderzoeken de technische mogelijkheden op haalbaarheid. We zoeken en beschrijven alternatieve oplossingen voor technische obstakels. En we tekenen een technische roadmap uit om volledig digitaal te gaan, stap voor zinvolle stap.

technology_name

Step 4: een gezonde dosis digitale know-how

We schudden digitaal besef wakker in iedereen waarmee we samenwerken op een project. We doen dit in bewustmakings sessies tijdens de analyse fase. We bepalen de digitale maturiteit van uw organisatie en leggen uit waar u bent en waarom.

In de uitwerkingsfase werken we nauw samen met uw technische mensen die o.a. meewerken aan een aantal pair programming sessies. Doorheen alle fases houden we nauw contact met de projecteigenaars via workshops, gebruikerstesten en door het aanbieden van goed gedocumenteerde keuze mogelijkheden.

We maken gebruik van onze tijd samen om zoveel mogelijk door te geven. Op die manier bent u straks beter voorbereid voor de volgende digitale uitdaging.

technology_name

Step 5: opleveren en verbeteren

En dan is daar het eindresultaat. U bereikt uw project doelstellingen. De app of website voldoet perfect aan de organisatie en haar gebruikers. Samen zetten we methodes en tools op om het bezoek en correct gebruik te meten. Op basis van die gegevens kan u later beslissen hoe uw app of website verder moet evolueren.

Door samen te werken zal uw organisatie de kennis opdoen die nodig is om een volgende digitaal project met vertrouwen en enthousiasme op te starten.

Kies Foursevens onder andere voor

Online of mobile banking

Websites of apps voor het bekijken en beheren van data

Veilige e-Government oplossingen

Mobile sales apps

Blended learning platformen

Mobiele gezondheid